Yönetim Kadrosu

22.07.2019 Tarihinde Kapt Uğur KARABAY’ın görevi teslim alması ile birlikte belirlenmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerimiz;

Yönetim Kurulu Başkanı:  Kapt Uğur KARABAY - İstanbul GTH

Başkan Yardımcısı          : Kapt Fuat ATALAR - Çanakkale GTH

Genel Sekreter                  : Kapt Deniz TOKDEMİR - İstanbul GTH

Mali Sekreter                    : Kapt Onur Kiraz - İzmit GTH

Yön. Krl. Üye.                     :  Kapt Ozan SAYIM - İzmir GTH

                                               : Kapt Kutay ALKAN - Mersin GTH

                              : Kapt Kerem GÜL - Çanakkale GTH