I. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi

UZMANLIK ALANLARIMIZDA TÜRK DENİZCİLİĞİNE KATKILARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İTÜ Denizcilik Fakültesiyle birlikte organize ettiğimiz 1. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi tamamlandı. GTH ile ilgili kurum ve kuruluşların da sunumlarının yer aldığı kongremizde akademik sunumlarla birlikte toplam 33 bildiri ve sunum yapıldı. Deniz trafik emniyeti; can, mal ve çevre emniyeti; teknik, operasyonel, ticari, akademik, politik ve stratejik açılardan GTH konularının detaylı olarak irdelendiği kongremize ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, askeri çevre, ticari kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye’nin dört bir tarafından üniversite temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Her iki günde de katılımcılar program yoğunluğuna rağmen geç saatlere kadar GTH ile ilgili konularda fikir, görüş alış verişi ve çözüm odaklı tartışmalar gerçekleştirdiler.
Kongremizle ilgili medyamızda çıkan bazı görseller aşağıdadır.

1   2   3

4   5   6

7   8   9

10   11   12

13   14   15

16

s3-007Kongrede açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanımız Uzk.Yol Kapt. Dr. Hasan Terzi’nin konuşmasının tam metni aşağıdaki gibidir.

“Sayın Rektörüm, Sayın Müsteşarım, Saygıdeğer konuklar,
Deniz Trafik Operatörleri Derneği ve İTÜ Denizcilik Fakültesi olarak birlikte organize ettiğimiz I. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongremize hoş geldiniz.
Biraz önce izlediğimiz TBGTH 10. yıldönümü için hazırlamış olduğumuz video slayt gösterisinde de belirtmeye çalıştığımız üzere tarihi süreç boyunca, sahip olduğu sayısız özelliklerden dolayı, Türk Boğazlarıyla ilgili konular genellikle dünya gündemini de yakından ilgilendirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal çıkarları açısından bu denli öneme sahip Türk Boğazlarında uzun yıllar boyunca verilen mücadeleler arasına son 20 yılda, bir de Gemi Trafik Hizmetleriyle ilgili mücadele girmiştir. Bu zorlu mücadele sürecinde ilgili tüm taraflar çok ama çok değerli katkılar sağlamıştır. Video slayt gösterimizde Türk Boğazlarında hizmet veren pek çok kurum ve kuruluştan sadece biri olan ve üyelerimizin tamamının bünyesinde çalışmaktan gurur duyduğu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinden bahsedilmektedir. Görsellerde de gördüğünüz üzere böylesi fedakarca çalışmaların yapıldığı ve onca fedakar çalışanın bulunduğu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile herkesin gurur duyması gerekmektedir.
Öte yandan Türk Boğazlarında verilen diğer hizmetler ve faaliyetlere genel olarak baktığımızda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, Genel Kurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, ticari sektörümüz, üniversitelerimiz başta olmak üzere dört bir koldan değişik çalışmalar yapılmakta ve hizmetler verilmektedir. Burada hepinizin huzurunda ulusal mirasımız olan ve bu denli öneme sahip Türk Boğazlarıyla ilgili çalışmalar yapan tüm kesimlere teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.
İşte pek çok kurum ve kuruluşun yönetim kadroları ve çalışanlarıyla ortaklaşa vermiş olduğu mücadeleler sonucunda Türk Boğazlarında ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak vermekte olduğu hizmetlerle can, mal ve çevre emniyetini arttırmaya katkı sağlayan bunun yanında Türk Boğazlarındaki ülkemizin egemenlik haklarını pekiştiren Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) 2003 yılında devreye girmiştir. Fakat burada, TBGTH devreye girmeden önce çok kısıtlı imkanlarla Türk Boğazlarındaki emniyeti arttırmak için çalışmalar yapmış olan Deniz Trafik Düzen Başkanlığı kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarına da büyük bir teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Saygıdeğer konuklar,
Burada bulunan hemen herkesin günlük iş veya sosyal hayatının önemli bir parçası olan Gemi Trafik Hizmetleri artık sadece Türk Boğazlarında olmayacak. 2015 yılı itibarıyla Gemi Trafik Yönetimi Sistemi (GTYS) projesi kapsamında İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetlerinin de devreye girmesiyle ülkemizin Karadeniz kıyıları haricindeki hemen tüm kıyıları Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) kapsama alanına girecek olup bu bölgelerdeki can, mal ve çevre emniyetinin arttırılmasına katkı sağlanmasının yanında deniz yetki alanlarındaki ülke hakimiyetimiz de pekişerek güçlenecektir.
Ülkemizde Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin kurulu ve kurulmakta olduğu alanlara sizlerin dikkatlerinizi çekmek isterim. Bu bölgelere bakıldığında görülecektir ki buralarda hem yoğun bir deniz trafiği vardır hem de bu bölgelerde ülkemizin deniz yetki alanları açısından uluslararası tartışmalar yaşanmaktadır. TBGTH, Türk Boğazlarıyla ilgili tartışmalar; İzmir GTH, Ege Deniziyle ilgili tartışmalar; Mersin GTH, Doğu Akdeniz ile ilgili tartışmalar. İşte buradan da görüleceği üzere Gemi Trafik Hizmetlerine sadece operasyonel, teknik ve ticari açıdan değil aynı zamanda politik ve stratejik açılardan da bakmalı ve buralarda verilecek olan hizmetleri bu gerçeğe göre geliştirmeliyiz.
Ortada başka bir gerçek daha vardır ki o da ticari faaliyetlerdir. Özellikle Türk Boğazları, gemi işletmecileri, acenteler, liman işletmecileri, gemi inşa sanayicileri, yan sanayi kuruluşları, ikmal ve tedarik firmaları gibi sayısız iş kolunda faaliyet gösteren firma ve çalışanlarını çok ama çok yakından ilgilendirmektedir. Bu bölgede yaşanacak olumsuzluklar bu iş kollarının büyük bir kısmını olumsuz yönde etkileyecektir. Örneğin İstanbul veya Çanakkale Boğazının herhangi bir kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanmasının doğuracağı sorunları hiç dile getirmek bile istemiyoruz.
Bununla birlikte ticari sektörümüzün kendi iş kollarıyla ilgili sorunları ya da talepleri olduğunu da biliyoruz ve duyuyoruz. Bu taleplerin bazen deniz emniyeti ve uzun vadeli ulusal çıkarlarımızla zıt düşebildiğini de görüyoruz. Bir tarafta yoğun deniz trafiği ve buna bağlı olarak deniz trafik emniyeti, bir yanda etrafında yaşayan milyonlarca insanın can ve mal emniyeti, bir yanda tarihi kültürel miraslarımız ile ulusal çıkarlarımız ve bir yanda da ticari çıkarlar. Tüm bunların bir arada düşünülerek uygulamaların yapılması gerekliliği ortadadır. İşte tüm bu gerekçelerle konunun uzmanlarının düzenli olarak bir araya gelmesi ve ortak çıkarlar üzerinde çalışmalar yapması gerekmektedir.
Saygıdeğer konuklar,
Dünyadaki ilk örnekleri 20. yüzyılın ikinci yarısında oluşmaya başlayan ve sadece birkaç bölgede kurulan GTH Sistemleri 21. yüzyılda teknolojide yaşanan büyük gelişimle son derece modern bir yapıyla dünya geneline yayılmaya başlamıştır. Henüz yarım asırlık bir geçmişi olmasına rağmen dünya genelinde teknolojik ve operasyonel açıdan hızla gelişmekte olan GTH Sistemleriyle ilgili ülkemizin de bu gelişime ayak uydurması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hızlı gelişim sürecinde, GTH Sistemleriyle ilgili konularda teori ve pratiği bir araya getirilebilen taraflar kendilerine artı değerler katacaktır. Bu açıdan bakıldığında, sektör çalışanlarının tecrübelerinin akademik çalışmalarla pekiştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda sıraladığımız tüm tespitlerden sonra Deniz Trafik Operatörleri Derneği (DTOD) olarak İTÜ Denizcilik Fakültesiyle yaptığımız çeşitli görüşmeler sonucunda Aralık 2013’de Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi düzenleme kararı aldık. Bu kararımızı öncelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile paylaştık ve onların da destek ve teşvikleriyle Aralık 2013’te başlattığımız çalışmaların sonucu bugün burada karşınızdayız.
Kongremizin birinci gününde GTH Alanında hizmet alan ve hizmet veren kurum ve kuruluşların tanıtım sunumlarının yer aldığı 3 adet panel oturum olacaktır. Bu oturumlarda GTH hemen hemen her açıdan ele alınacaktır. Fakat başta da belirttiğimiz üzere TBGTH ile ilgili o kadar çok kurum ve kuruluş vardır ki teknik ve zaman açısından bunların tamamına söz verme imkanımız mümkün olamamıştır. Bu sebeple bazı sitemler de almadık değil. Fakat programın yoğunluğunu sizler de görüyorsunuz. Bu sebeple hepinizin bu durumu hoş görüyle karşılamanızı bekliyoruz.
Kongremizin ikinci gününde ise akademik, operasyonel ve teknik konular yer alacaktır. Kongremize birbirinden değerli çalışmaları hazırlayıp gönderen saygıdeğer akademisyenlerimize ve bizzat uygulamaların içinde görev yapan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Yalnız şu tespiti de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya genelinde GTH ile ilgili konularda son derece fazla sayıda ve geniş içerikli akademik çalışmalar yapılmakta. Türkiye’de ise bu durum dünya ile aynı paralelde gitmiyor. Bu sebeple akademik çevrelerimizin artık bu konuya daha çok eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Deniz Trafik Operatörleri Derneği olarak bizler bazı üniversitelerimizle çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların hızlanarak ve büyüyerek devam etmesi en büyük temennimizdir.
Saygıdeğer konuklar,
Oturum aralarında ve bu akşam düzenleyecek olduğumuz kokteylde belki de her gün telefonda, e-posta ile veya diğer teknolojik imkanlarla iletişim kurulan fakat birbirlerini göremeyen katılımcılarımız birbirleriyle yüz yüze görüşme imkanı bulacak ve kongremiz sosyal açıdan da böyle bir katkı sağlamış olacaktır.
Sözlerimi bitirmeden önce kongremizi düzenleme kararı almamızda etkin rol alan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Nil Güler ve hazırlık evremizin her evresinde büyük özverilerle çalışmış olan Doç. Dr. Serdar Kum, Doç. Dr. Y. Volkan Aydoğdu ve Arş. Gör. Y. Emre Şenol’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bize sağladığı imkanlardan dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya ayrı bir teşekkürü borç bilirim.
Kongremize verdikleri desteklerle bizleri güçlendiren Kıyı Emniyeti eski Genel Müdürü Sayın Salih Orakcı ve yönetim kadrosuna, sonrasında göreve atanıp başlatılan desteklere devam ettiren şu andaki Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Yaşar Duran Aytaş’a, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı eski Müsteşar yardımcımız Sayın Suat Hayri Aka ve eski Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürümüz Sayın Cemalettin Şevli’ye, desteklerini devam ettiren şu andaki Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürümüz Sayın Mehdi Gönülalçak ve Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Özkan Poyraz’a destek ve katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum.
Kongremizin düzenlemesine maddi olarak katkı sağlayan ana sponsorumuz Transbosphor Denizcilik adına Sayın Mustafa Can başta olmak üzere Sayın Çağlar Coşkunsu ve Sayın Burak Çavuş’a, Çanakkale’den desteklerini esirgemeyen GESTAŞ yetkililerine, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Kongremizin kamuoyumuza duyurulmasındaki desteklerinden dolayı Basın Sponsorumuz Deniz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Recep Canpolat’a ve tüm medya temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim
Bugün buraya katılım sağlayarak bizleri onurlandıran üniversitelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Saygıdeğer Başkanlarına burada bulunan herkese ve temsil ettikleri meslek örgütleri veya organizasyonlarına sonsuz teşekkür ederim.
Tüm kongre hazırlık evremizde yoğunluğumuzdan dolayı iletişime geçemediğimiz şahıs ve kurumlar olmuşsa onlardan da huzurunuzda özür diliyor ve bizleri hoş göreceklerini ümit ediyorum. Kongremiz esnasında doğabilecek aksaklıkları sizlerin de hoşgörüyle karşılamanızı temenni ediyorum.
Hepinizi Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz adına saygıyla selamlıyorum.”

s4-009   s2-010   s1-008