Dernek Yönetim Değişikliği

Tüm üyelerimizin dikkatine, dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Bala özel nedenler sebebi ile Dernek Yönetimini görevini devretme talebini iletmiştir. Dernek Yönetim Kurulu toplanmış ve dernek tüzüğü gereği; yedek yönetim kurulu üyelerini yönetime almak üzere işlem tesis etmiştir. Oluşan yeni yönetim kurulu Başkan seçilmesi ve Görev paylaşımı yönetim kurulu üyelerince oy birliği ile gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki üzeredir. Yeni Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar temenni ediyoruz.

Başkan Kapt Uğur KARABAY - İst GTH

Başkan Yard Kapt Fuat ATALAR - Çanakkale VTS

Genel Sekreter Kapt Deniz TOKDEMİR - İst VTS

Mali Sekreter Kapt Onur KİRAZ - İzmit GTH

Yön. Krl. Üye Kapt Kerem GÜL - Çanakkale GTH

Yön. Krl. Üye Kapt Ozan SAYIN - İzmir GTH

Yön. Krl. Üye Kapt Kutay ALKAN - Mersin GTH