Daily Archives: 02/02/2020

Türk Boğazları bölgesi için Kıyı Emniyeti Genel MÜdürlüğünce işe alınan 25 Deniz Trafik Operatörü, 2 haftalık teorik eğitimi; kurum dışından eğitime destek veren misafir eğitmenler; Prof. Özcan Arslan (İTÜ),
Avk. Onur Azaklı (Coşkunsu Hukuk Bürosu) ve
Kapt. Bülent Çelik ile (İstanbul Liman Başkanlığı) adına katılımları ile devam etti. Eğitimlerinde 3. haftaya simülasyon eğitimleri ve sınavları ile devam edecek olan Deniz Trafik Operatörü adayları daha sonra çalışacakları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinde 10 Şubatta görev başı eğitimlerine başlayacaklar.
Daire Başkanımız Kapt. Okan Cıncık’ta Kegm Udem yerleşkesindeki eğitimlere katkı ve katılım göstermiştir. Tüm adaylarımıza eğitim sonu sınavlarında başarılar dileriz.