Monthly Archives: Şubat 2020

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde, yeni işe başlayan deniz trafik operatörü meslektaşlarımızın görev başı eğitiminin etkinliği ve verimliliği mesleki gelişimleri için büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, İstanbul boğazında yeni göreve başlayacak arkadaşlarda çalışacakları deniz görev alanlarına ilişkin durumsal farkındalığı arttırmak üzere, kurumumuzda ilk kez Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli Refakat romorkörü ile İstanbul Boğazı seyri teknik eğitim gezisi icra edilmiştir. 

Teknik gezi 20.02.2020 tarihinde  M/t Nordorchid K-G geçişi görevi 10.15 l.t saatine planlanmış ve Deniz hizmetleri ve Kurtarma-8 gemi kaptanlığı ile koordineli olarak icraa edilmektedir. Teknik gezi ve eğitimin amacı tüm deniz alanlarını ve seyir özelliklerini sahanın uzmanı ile istişare edebilmek ve tüm deniz istasyonlarımızı ve kara tahlisiyeyi konum olarak yakından görebilmektir. 

Yine durumsal farkındalığı arttırmak üzere 19.02.2020 tarihinde Ahırkapı trafik gözlem istasyonuna araç ile teknik gezi yapılmış olup tgi kule ve ekipmanların tanıtımı donanım mühendisi ve tekniker nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

İlaveten 21.02.2020 tarihinde gth mevcut işletim sistemi ve Havelsanın yerli ve milli gth yazılım ve donanım sisteminin tanıtımı konulu sunumlar kurumumuz Sistem Mühendisleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Yeni deniz trafik operatörü personelimizin kurumumuza değer katacak çalışanlar olmasını temenni eder, kendilerine yapacakları görevlerinde başarılar dileriz.

Türk Boğazları bölgesi için Kıyı Emniyeti Genel MÜdürlüğünce işe alınan 25 Deniz Trafik Operatörü, 2 haftalık teorik eğitimi; kurum dışından eğitime destek veren misafir eğitmenler; Prof. Özcan Arslan (İTÜ),
Avk. Onur Azaklı (Coşkunsu Hukuk Bürosu) ve
Kapt. Bülent Çelik ile (İstanbul Liman Başkanlığı) adına katılımları ile devam etti. Eğitimlerinde 3. haftaya simülasyon eğitimleri ve sınavları ile devam edecek olan Deniz Trafik Operatörü adayları daha sonra çalışacakları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinde 10 Şubatta görev başı eğitimlerine başlayacaklar.
Daire Başkanımız Kapt. Okan Cıncık’ta Kegm Udem yerleşkesindeki eğitimlere katkı ve katılım göstermiştir. Tüm adaylarımıza eğitim sonu sınavlarında başarılar dileriz.